Ustalanie składników majątkowych

Ustalenie i poszukiwanie składników majątkowych to podstawowe działania dla przeprowadzenia wielu różnych czynności prawnych wynikających z kodeksu cywilnego.

Kiedy jesteś inwestorem, wierzycielem, spadkobiercą, chcesz przejąć zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ustalić masę spadkową, zweryfikować majątek przedsiębiorstwa podlegającego postępowaniu upadłościowemu musisz lub powinieneś mieć wiedzę o wszystkich składnikach majątkowych osoby czy podmiotu wobec, którego masz plany, roszczenia czy wierzytelność. Ustalenie i zweryfikowanie składników majątkowych należących do przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających może stanowić jedno ze sprawdzeń wiarygodności kontrahenta.

Specjaliści Business Security Center Tomasz Dukat mają doświadczenie oraz możliwości ustalania składników majątkowych. Ustalamy składniki majątku trwałego i ruchomego, wartości niematerialne przedsiębiorstw, osób prywatnych na terenie oraz poza Polską. Weryfikujemy przeniesienie majątku osób wobec, których można wnieść skargę pauliańską.

Skontaktuj się z nami już dziś!