Tajemniczy klient

Tajemniczy klient – Mystery shopping to usługa wykonywana w celu dokonania obiektywnych ustaleń dotyczących poziomu obsługi klienta placówki handlowej, firmy świadczącej usługi. Mystery Shopping Providers Association (MSPA) na podstawie przeprowadzonych badań ustaliło, że najistotniejszym powodem utraty klienta (68%) jest nieodpowiednia obsługa. Pozostałe czynniki mające wpływ na odejście klienta to:

14% – zła jakość produktu;
9% – przejście do konkurencji bez wyraźnej przyczyny;
5% – inne;
3% – wyjazd, przeprowadzka;
1% – śmierć.

Chcąc zwiększyć sprzedaż swojego produktu czy usługi powinieneś zadbać nie tylko o jego „ładne opakowanie”, ale też o to aby był on sprzedawany przez zaangażowanych i kompetentnych pracowników. Przy działaniach konkurencji i krótkim „życiu produktu” istotne jest czy Twoi pracownicy sprzedają go w odpowiedni sposób.

Dlatego bardzo istotne jest prowadzenie badań bezpośrednich dotyczących poziomu obsługi klienta przez osoby nie związane z podmiotem świadczącym usługi czy sprzedającym produkt.

Specjaliści z Business Security Center Tomasz Dukat mają doświadczenie i umiejętności w realizacji ustaleń dotyczących poziomu obsługi klienta placówki handlowej, firmy świadczącej usługi.

Dokonamy następujących obserwacji:

  • zachowań sprzedawców, obsługi w placówkach sieci,
  • możemy sprawdzić kompetencje twoich pracowników (ich znajomość produktu, usług, umiejętność komunikacji, zaangażowanie, kreatywność czy sposób reagowania na oczekiwania klienta) i porównać je do tych jakie posiada konkurencja.

Wszystkie działania zostaną przeprowadzone zgodnie z standardami, a wyniki odnotowane w przygotowanych i zaakceptowanych przez Państwa ankietach. Dzięki naszym ustaleniom będziecie Państwo mogli zdiagnozować przyczyny „niepożądanych” zachowań i wdrożyć zmiany np. w programie szkoleń dla pracowników czy zapisów w Waszch Handbookach. Wszystko po to aby Wasz klient miał poczucie dobrej i fachowej obsługi, a pozycja Państwa firmy czy produktu była bardziej znacząca na rynku.

Skontaktuj się z nami już dziś!