Szkolenie antyfraud

Fraud (nadużycie pracownicze) może przybierać różne formy. Korupcja, wyłudzenie nienależnych prowizji, wykorzystywanie zasobów organizacji dla osiągnięcia własnych korzyści. Fraud często jest procesem obejmującym różne szczeble w przedsiębiorstwie. Wiąże się to z współpracą zaangażowanych w proceder osób (np. handlowiec i dyrektor regionalny, menadżer ds. zakupów i księgowy). Może polegać na osiąganiu korzyści przez pracowników we współpracy z firmami outsourcingowymi czy dostawcami. Wdrażanie w przedsiębiorstwach kodeksów dobrych praktyk biznesowych czy etyki biznesu to tylko jeden z elementów, który zwiększa transparentność działań i zapobiega fraudom. Specjaliści Business Security Center Tomasz Dukat mają doświadczenie w analizowaniu zjawisk fraudu w przedsiębiorstwie. Ich wykrycie, zdiagnozowanie przyczyn, a w konsekwencji wyeliminowanie przyczyniło się do wielomilionowych oszczędności.

Nie wystarczy wiedzieć, choć to dobry początek, że istnieje zagrożenie. Sztuką jest umiejętne zapobieganie. Specjaliści z Business Security Center Tomasz Dukat mają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w tej walce. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i umiejętnościami. Nasze szkolenia są zawsze interaktywne i praktyczne. Teorię możesz sobie poczytać razem z wujkiem Google lub bardziej dociekliwi w fachowych wydawnictwach.

Skontaktuj się z nami już dziś!