Śledztwa gospodarcze

Utrata jakiegokolwiek zasobu przedsiębiorstwa może doprowadzić do negatywnych skutków niezależnie od ich charakteru. Można stracić wartości materialne, aktywa niematerialne w tym także wizerunek. Zdecydowana większość spraw sądowych związanych z nadużyciami, korupcją w przedsiębiorstwie, nadużyciami urzędniczymi czy sporem z kontrahentem toczy się przed sądami cywilnymi gdzie obowiązek dowodowy spoczywa na powodzie. Szybko i dobrze zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przyspieszenie pozytywnego rozstrzygnięcia sporu. Przeprowadzenie śledztwa gospodarczego przez merytorycznie przygotowanych specjalistów Business Security Center Tomasz Dukat to nie tylko dobrze udokumentowany materiał dowodowy, to także wnioski i rekomendacje dla przedsiębiorcy pozwalające na właściwe zarządzanie ryzykiem w sytuacji kryzysowej ale też i na przyszłość aby uniknąć zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu firmy czy osób zarządzających.

Skontaktuj się z nami już dziś!