Skuteczna windykacja

Są różne metody przygotowania pracowników do skutecznej windykacji.

Można sprzedawać teoretyczne wydawnictwa lub popełniać przestępstwo wykorzystując kij bejsbolowy.
Można to też robić skutecznie i zgodnie z prawem. Skorzystaj ze  szkolenia Business Security Center Tomasz Dukat przeznaczonego  dla osób zajmujących się windykacją.

Oferujemy Państwu ekskluzywne szkolenie z zakresu pozyskiwania informacji o dłużnikach, ich majątku oraz o metodach postępowania prawnego w zakresie egzekucji długu.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników komórek organizacyjnych delegowanych do zadań w zakresie odzyskiwania wierzytelności.  Szkolimy również pracowników firm windykacyjnych i faktoringowych.

Szkolenie pozwoli Państwa pracownikom uzyskać praktyczną wiedzę do skutecznej realizacji działań windykacyjnych.
W ramach szkolenia Państwa pracownicy uzyskają umiejętność poszukiwania i interpretowania informacji z otwartych źródeł (biały wywiad). Zostaną przeszkoleni praktycznie.

Nauczą się skutecznie prowadzić, według przygotowanych przez specjalistów scenariuszy, rozmowy z dłużnikami, potencjalnymi osobowymi źródłami informacji. Omówione zostaną metody pracy operacyjnej w zakresie obserwacji, zbierania materiału dowodowego jaką prowadzą detektywi.
W ramach szkolenia przedstawione zostaną prawne aspekty windykacji oraz metodologia postępowania prawnego. Otrzymają Państwo podstawowe wzory wniosków prawnych.

Szkolenie trwa 36 godzin i rozbite jest na dwa bloki. Pierwszy to 30 godzinny (5 dni) oraz drugi 6 godzinny (1 dzień) przeprowadzone w terminach uzgodnionych ze zleceniodawcą. Druga część realizowana jest jako uzupełnienie i dokształcenie po samodzielnym praktycznym działaniu osób szkolonych.
Szkolimy praktycznie przy aktywnym uczestnictwie osób szkolonych.

Istniej możliwość organizacji szkolenia wyjazdowego.

Szkolenie prowadzą doświadczeni pracownicy Business Security Center Tomasz Dukat.
Koszty i terminy szkolenia ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą.

Skontaktuj się z nami już dziś!