Polityka antyfraud

Fraud (nadużycie pracownicze) może przybierać różne formy. Korupcja, wyłudzenie nienależnych prowizji, wykorzystywanie zasobów organizacji dla osiągnięcia własnych korzyści (od samochodu poprzez bazy danych klientów aż do oprogramowania). Fraud często jest procesem obejmującym różne szczeble w przedsiębiorstwie. Wiąże się to z współpracą zaangażowanych w proceder osób (np. handlowiec i dyrektor regionalny, menadżer ds. zakupów i księgowy). Może polegać na osiąganiu korzyści przez pracowników we współpracy z firmami outsourcingowymi czy dostawcami.  Branże, które są szczególnie narażone na ryzyko nadużyć i wyłudzeń to przede wszystkim: bankowość i ubezpieczenia, administracja publiczna, sklepy i media internetowe, telekomunikacja, energetyka, duże sieci handlowe. Wdrażanie w przedsiębiorstwach kodeksów dobrych praktyk biznesowych czy etyki biznesu to tylko jeden z elementów, który zwiększa transparentność działań i zapobiega fraudom. Trzeba pamiętać, że nadużycia pracownicze to przede wszystkim wynik znajomości obowiązujących procedur i umiejętne wykorzystywanie luk w nich występujących.

Do fraudu może dochodzić na skutek złej polityki kadrowej, braku adekwatnego do kompetencji regulaminu wynagradzania pracowników – stosowanie uznaniowości, złego systemu rozliczania wykorzystania zasobów organizacji czy zjawisko nepotyzmu przy zatrudnianiu. Specjaliści Business Security Center  Tomasz Dukat mają doświadczenie w analizowaniu zjawisk fraudu w przedsiębiorstwie. Ich wykrycie, zdiagnozowanie przyczyn, a w konsekwencji wyeliminowanie przyczyniło się do wielomilionowych oszczędności. W swoich działaniach stosujemy własną metodykę analizy zjawiska fraudu ale także różnego rodzaju działania “operacyjne”. Zatrudnienie pracownika pod przykryciem czy negocjacje kontraktu przez firmę zewnętrzną.

Każde działania traktujemy indywidualnie dostosowując metodę działania do występującego zjawiska czy podejrzeń. Ostatecznym etapem współpracy jest przygotowanie „Polityki antyfraud” i jej wdrożenie w przedsiębiorstwie poprzedzone szkoleniem dla pracowników. Możemy wdrożyć zasady stałego monitoringu lub oddelegować naszego specjalistę do stałej współpracy.

Skontaktuj się z nami już dziś!