Organizacja bezpiecznych spotkań

Specjaliści Business Security Center Tomasz Dukat mają wieloletnie doświadczenie w odbywaniu i organizowaniu spotkań gdzie przekazywane były informacje o najwyższych klauzulach niejawności. Często sam fakt spotykania się osób z taką wiedzą stwarza już ryzyko ale kiedy jeszcze jednej ze stron, która przekazywała informacje groziło niebezpieczeństwo obligowało nas to do przygotowania miejsca spotkania z zachowaniem najwyższych rygorów bezpieczeństwa. Wybór miejsca spotkania, opracowywanie drogi czy sposobu dotarcia, wyjazdu, ewakuacji, zabezpieczenia miejsca spotkania to podstawowe zasady takich działań. Wszystkie rygory związane z przygotowaniem tras sprawdzeniowych, zapewnieniem systemu łączności, obserwacji czy kontrobserwacji są nam dobrze znane i umiejętnie stosowane w organizowaniu bezpiecznych spotkań.

Tu niestety będziesz musiał się nas słuchać ale za to masz gwarancję, że spotkanie będzie bezpieczne.

Skontaktuj się z nami już dziś!