O Firmie

Business Security Center Tomasz Dukat to działająca od kilku lat firma świadcząca wysokospecjalistyczne usługi z zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego. Specjalizuję się w dziedzinie wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego.

Bezpieczeństwo korporacji to nie tylko opracowanie procedur na wypadek zagrożenia pożarowego w siedzibie czy zgubienia przepustki „gość”. Dziś w przedsiębiorstwie najważniejszymi aktywami są informacje. Benjamin Franklin miał kiedyś powiedzieć „Trzy osoby mogą dochować tajemnicy, jeśli dwie z nich nie żyją”. Ta osiemnastowieczna, bardzo drastyczna sentencja, jednego z założycieli Stanów Zjednoczonych, choć co do podmiotu jest jak najbardziej aktualna, to całe szczęście, w erze informacyjnej czyli XXI w wieku możliwa do zrealizowania bez konieczności fizycznej eliminacji potencjalnego źródła wycieku tajemnicy.

Działania Business Security Center Tomasz Dukat koncentrują się na tworzeniu dedykowanych dla przedsiębiorstw rozwiązań pozwalających na ochronę zasobów informacyjnych. Praktyczny aspekt powyższych działań to szerokie spectrum przedsięwzięć od szkolenia kadry zarządzającej do prowadzenia audytów systemów bezpieczeństwa, prowadzenie śledztw gospodarczych, ale też i tworzenia komórek bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz ich szkolenie. Opracowujemy scenariusze zagrożeń, przygotowujemy gry operacyjne oraz ćwiczenia zespołów reagowania kryzysowego.

Dla naszych klientów rozpoznajemy zagrożenia dla ich biznesu, pomagamy je eliminować lub neutralizować. Zajmujemy się weryfikacją kontrahentów, zdobywaniem informacji pozwalających uzyskać przewagę konkurencyjną, pozyskiwaniem materiałów potrzebnych w sporach sądowych. Badamy i tworzymy procedury antyfraud, weryfikujemy zjawiska korupcji w przedsiębiorstwie.

Mamy wiedzę i doświadczenie w zakresie przesłuchiwania i rozpoznawania kłamstwa metodami behawioralnymi. Wykorzystujemy to pomagając naszym klientom w negocjacjach. Współpracując z biegłymi z dziedziny kryminalistyki weryfikujemy materiał dowodowy. Dzisiejsze metody wykorzystywane przez specjalistów od wariografii, daktyloskopii, informatyki śledczej, grafologii czy genetyki stanowią materiał dowodowy trudny do obalenia.

Przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i metodyk pomagamy naszym klientom chronić tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonujemy badania antypodsłuchowe, analizujemy tło elektromagnetyczne, wyposażamy bezpieczne pomieszczenia. Organizujemy bezpieczne spotkania poza siedzibami przedsiębiorstw.

Aby uzyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorcy opracowują i wdrażają nowe produkty, usługi. Ponoszą w związku z tym ogromne nakłady finansowe. Krótki okres życia produktu przy utracie kluczowych informacji o ich specyfikacji czy choćby strategii kampanii marketingowej to nie tylko brak przyszłych zysków z jego sprzedaży z dużą marżą ale strata związana z kosztami poniesionymi na jego opracowanie. Być może nawet nieodwracalne naruszenie wizerunku a niekiedy i bankructwo.

Moi współpracownicy tak jak i ja swoją wiedzę i doświadczenie zdobywaliśmy w teorii na uczelniach technicznych, ekonomicznych, prawniczych. Praktyczne aspekty zagrożeń dla bezpieczeństwa i doświadczenie w działaniu zdobywaliśmy przez wiele lat w różnego rodzaju instytucjach rządowych związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, kancelariach prawnych, firmach audytorskich.

Do realizacji skomplikowanych zleceń powołujemy dedykowane zespoły zadaniowe gdzie dzięki indywidulnym umiejętnościom osiągamy efekt synergii. Możemy dzięki temu rozwiązywać najbardziej skomplikowane zadania. Liderami zespołów zostają osoby  z największym autorytetem i doświadczeniem.

Od kilku lat skutecznie działamy na rynku komercyjnym. Realizowaliśmy projekty w Polsce, UE i kilku państwach na świecie. Nasi klienci to na ogół duże międzynarodowe korporacje zarówno z kapitałem zagranicznym jak i polskim, renomowane kancelarie prawne. Współpracujemy też z mniejszymi przedsiębiorstwami dla których bezpieczeństwo jest szczególnie istotne z punktu widzenia wrażliwości oferowanych na rynku produktów i usług.
Mamy liczne kontakty międzynarodowe co pozwala nam na szybkie i skuteczne pozyskiwanie informacji. Dzięki tej współpracy na bieżąco wymieniamy się informacjami przy poznawaniu najnowszych modus operandi działania podmiotów czy osób wyłudzających wrażliwe informacje, towary czy pieniądze.
Uwrażliwiamy naszych klientów na bezpieczeństwo i podnosimy je na wyższy poziom.

Zawsze cechują nas kompetencje, zaangażowanie i dyskrecja.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa biznesu naszych klientów wykorzystujemy i rekomendujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Skontaktuj się z nami już dziś!