Weryfikacja inwestycji

Czy stać Was na wysokie ryzyko? Jeśli tak to nie czytajcie Państwo poniższej informacji. Co łączy pieniądze, prestiż, biznes, bezpieczeństwo? Każde z tych zagadnień związane jest z ryzykiem. Inwestując ryzykujesz własne pieniądze, prestiż i wizerunek budowany być może wieloletnią pracą swoich współpracowników lub rodziny, biznes który chciałbyś rozwijać. Wszystkie te ryzyka można znacznie ograniczyć. Jeśli skorzystasz z usług Business Security Center Tomasz Dukat dostarczymy Ci rzetelnych informacji na temat twoich przyszłych inwestycji. Jeśli chcesz przejąć inny podmiot prawa handlowego nie zawsze wystarczą procedury due diligence, kupić nieruchomość jako lokatę kapitału, czy po prostu zainwestować w jeden z tysięcy dobrze zapowiadających się startup’ów zweryfikuj jego wiarygodność. Wielokrotnie w naszej praktyce spotykaliśmy się z wspaniałymi reklamami, obiecującymi prospektami czy prywatnymi mailami do zaufanych klientów. Niestety duża ich część to tylko ładnie opakowane oszustwo. Schemat Ponziego funkcjonuje na rynku choć jest modyfikowany na różne sposoby tak aby piramida finansowa nie przypominała samej siebie. Podstawą do ścigania sprawców oszustw jest artykuł 286 kk (np. ust. 1 „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.). Kiedy zaczynają być stosowane powyższe przepisy wiemy, że niestety działamy już post factum. Podobnie rzecz się ma kiedy zainwestowaliśmy w „interes życia” lub kurę znoszącą „złote jajka”, a później nagle okaże się, że np. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje ostrzeżenia (art. 171 Prawo bankowe ust 1 „Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 10 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 5”) możemy liczyć tylko na skuteczność organów ścigania ale przede wszystkim, że pozostaną jakieś aktywa, które choć w części pozwolą zaspokoić Państwa roszczenia. O zyskach nie będzie można już marzyć, a tylko o minimalizacji strat.

Wybór zatem należy do Państwa czy wybierzecie profilaktykę i działania Business Security Center Tomasz Dukat i wówczas będziecie ograniczać ryzyko (weryfikacja inwestycji) czy chcecie po chorobie przechodzić długą rehabilitację i dochodzić do siebie (brak weryfikacji).

Skontaktuj się z nami już dziś!