Audyt systemów bezpieczeństwa fizycznego

Działania Business Security Center Tomasz Dukat koncentrują się na tworzeniu dedykowanych dla przedsiębiorstw rozwiązań pozwalających na ochronę zasobów informacyjnych i materialnych. Praktycznym aspektem powyższych działań może być między innymi prowadzenie audytów istniejących systemów bezpieczeństwa.

Celem audytu może być ocena stanu (technicznego i zaawansowania, możliwości wykorzystania funkcjonalności poszczególnych systemów, perspektywy rozbudowy i ewentualnej integracji) systemu bezpieczeństwa fizycznego pod kątem zabezpieczenia najważniejszych aktywów informacyjnych i materialnych oraz jego przeciwdziałania wobec zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych zagrożeń.

Z praktyki wiemy, że systemy, jeśli już istnieją, mają standardowe procedury, archaiczne rozwiązania, członkowie organizacji nie mają wiedzy o celu ich istnienia. To powód lekceważenia zasad, a tym samym generowania dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Według raportu Globalny Barometry Kradzieży w Handlu Detalicznym (GRTB) za lata 2014-2015 straty spowodowane kradzieżami, jakie ponoszą sieci handlowe na całym świecie to 1,29% wartości sprzedaży w handlu detalicznym. Niecałe 1,5% może nie robić wrażenia ale jeśli już mówimy o pieniądzach a nie procentach to te są już gigantyczne – 128 miliardów dolarów.

W Polsce według badania GRTB wskaźnik procentowy kształtuje się na poziomie od 1,35 do 1.41% wartości całej sprzedaży, czyli ok. od 3,5 do 4 mld zł rocznie (przy założeniu, że rynek FMCG w Polsce to wartość ok. 300 mld zł). Analizując jednostkowy przypadek – sklep o dziennym utargu 100 tyś. zł to wartość skradzionych towarów rocznie, na co najmniej 500 tyś.

Czy warto zatem dokonać audytu systemu bezpieczeństwa fizycznego w placówkach sprzedaży detalicznej, centrach dystrybucji, biurach przedsiębiorstw aby zmniejszyć straty? Czy warto zaufać specjalistom, którzy wskażą możliwości modyfikacji procedur czy konkretnych rozwiązań technicznych? Naszym zdaniem warto.

Skontaktuj się z nami już dziś!