naszych klientów na bezpieczeństwo
i podnosimy je na wyższy poziom.

Uwrażliwiamy

Dowiedz się więcej

Business Security Center Tomasz Dukat
to firma świadcząca wysokospecjalistyczne usługi z zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego. Specjalizuję się w dziedzinie wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego.

Benjamin Franklin miał kiedyś powiedzieć „Trzy osoby mogą dochować tajemnicy, jeśli dwie z nich nie żyją”. Ta osiemnastowieczna, bardzo drastyczna sentencja, jednego z założycieli Stanów Zjednoczonych, choć co do podmiotu jest jak najbardziej aktualna to całe szczęście w erze informacyjnej czyli XXI wieku możliwa do zrealizowania bez konieczności fizycznej eliminacji potencjalnego źródła wycieku tajemnicy.

Skontaktuj się z nami już dziś!